දුමින්ද සිල්වාට ජනපති සමාව ලබාදීම

විස්තර:

2011 වසරේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඇතුළු ඔහුගේ ආධාරකරුවන් තිදෙනෙකු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් (https://www.bbc.com/news/world-asia-37310795) හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා ඇතුළු සිව් දෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම වූ අතර  2021 ජුනි මාසයේ දී දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති සමාව හිමි විය.[i]

දූෂණය අක්‍රමිකතාව  කුමක්ද?

 • දේශපාලන හිතවතෙකුට සමාව දීමට විධායක බලතල භාවිතා කිරීම.
 • මෙම සිද්ධියේ දී ජනාධිපති සමාව ලබා දීමේ නිසි ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළේ ද යන්න පිළිබඳව පාර්ශ්ව කිහිපයක් සිය අවධානය යොමු කළහ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34(1) වගන්ති ප්‍රකාරව මෙහි දී ජනාධිපතිවරයා නඩුව විභාග කළ විනිසුරුවරයාගෙන්  වාර්තාවක් ලබා ගත යුතු ය. නීතිපතිවරයාගේ සහ අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ නිර්දේශ සහිතව අවසන් වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දිය යුතු ය. මෙහි දී, උක්ත ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළ බවට ප්‍රමාණවත් විනිවිදභාවයක්  නොමැත.

අනුගමනය කළ ක්‍රියාමාර්ග?

 • ඝාතනයට ලක් වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ දියණිය වන හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.
 • සමාව දීමට හේතු දක්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලිඛිතව දන්වා ඇත.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති සමාව ලබා දීමේ  ක්‍රමවේදය  තුළ ඇති  වගවීම ඉල්ලා TISL ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළ අතර, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පහත දක්වා ඇති තොරතුරු ඉල්ලමින් තොරතුරු  දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීමක් ගොනු කළේය.
  – නඩු විභාගයේ විනිසුරුවරයාගේ වාර්තාවේ සහතික කළ පිටපතක්.
  – නීතිපති උපදෙස් අඩංගු ලියකියවිලිවල සහතික කළ පිටපතක්.
  – අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ නිර්දේශය ඇතුළත් ලියකියවිලිවල සහතික කළ පිටපතක්.
  – හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වාට ලබාදුන් ජනාධිපති සමාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ අවසන් වාර්තාව.
 • අදාළ අධිකාරිය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද මෙම තොරතුරු ඉල්ලීම මේ වන විට තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ  කොමිසමේ අභියාචනා මට්ටමේ පවතී. [ii]

ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ?

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති සමාව ලබා දීමේ ක්‍රමයේ ප්‍රතිසංස්කරණ සහ වැඩි වගවීමක් ඉල්ලා සිටීම.[iii]

 

[i] https://economynext.com/former-sri-lanka-mp-and-murder-convinct-duminda-silva-out-on-presidential-pardon-83320/

[ii] https://www.tisrilanka.org/tisl-concerned-by-use-of-executive-powers-to-pardon-a-political-ally/

[iii] https://www.tisrilanka.org/tisl-submits-proposals-to-expert-committee-on-new-constitution/